مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,416

دانلود:

491

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC

صفحات

 صفحه شروع 100 | صفحه پایان 106

چکیده

 مقدمه: خواص دارویی گوناگونی برای سیر و ترکیبات جداشده از آن گزارش شده است. مطالعات ما و سایرین نشان دهنده تاثیر سیر بر پاسخ های سیستم ایمنی است. در مطالعات قبلی نشان داده شد که خواص ایمونومدولاتوری سیر مربوط به ماده موثره ای است که در فراکشن  R10 جدا شده است.هدف: در این تحقیق به هدف خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور مورد نظر از تخلیص به روش HPLC استفاده شده است.روش بررسی: عصاره خام آبی سیر همدان تهیه شد. به منظور جداسازی پروتئین های بین 10 الی 50 کیلو دالتون از اولترافیلترسیون استفاده شد. اجزای فراکشن  R10جمع آوری شده به کمک کروماتوگرافی فاز معکوس HPLC روی ستون سمی – پرپاراتیو Vydac 208 TPV 10 (1×25 cm) که یک ستون فاز معکوس C8 است, از یکدیگر جداسازی شدند. برای تخمین اندازه پروتئین های جدا شده با RP-HPLC از روش تریسین SDS-PAGE استفاده شد. برای رنگ آمیزی از محلول کوماسی بلو R250 و برای نمونه های کم که با رنگ آمیزی با کوماسی بلو مشخص نمی شوند, از رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد.نتایج: با استفاده از ستون HPLC فاز معکوس C8 در شیب 0.25 درصد (دقیقه / حلال B) و سرعت 1 میلی لیتر بر دقیقه در مدت 60 دقیقه, تعداد 6 فراکشن عمده با نام های 1- الی 6 جمع آوری شدند. از این میان فراکشن های 0 و 1 و 3 باندهایی را در محدوده 12 کیلو دالتون نشان دادند و برای بررسی های بعدی نگهداری شدند.نتیجه گیری: با کمک سیستم اولترفیلتراسیون می توان به سرعت به ترکیبات پروتئینی با وزن بین 10 الی 15 کیلو دالتون دست یافت. با استفاده از کروماتوگرافی فاز معکوس C8 اجزای این فراکشن به راحتی از هم جدا می شوند. سه فراکشن در محدوده وزن مولکولی KD12 به دست می آیند. بررسی های بیشتر جهت ارزیابی خواص ایمونومدولاتوری ترکیبات جداشده با استفاده از آزمون های بیولوژیک ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  غضنفری، طوبی، یارایی، رویا، آسوده، احمد، رجبیان، طیبه، کاردر، مژگان، محمدحسن، زهیر، نادری منش، حسین، صوفیان، سفیه، و جمالی، داوود. (1387). خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC. گیاهان دارویی، 8(29)، 100-106. SID. https://sid.ir/paper/15228/fa

  Vancouver: کپی

  غضنفری طوبی، یارایی رویا، آسوده احمد، رجبیان طیبه، کاردر مژگان، محمدحسن زهیر، نادری منش حسین، صوفیان سفیه، جمالی داوود. خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC. گیاهان دارویی[Internet]. 1387؛8(29):100-106. Available from: https://sid.ir/paper/15228/fa

  IEEE: کپی

  طوبی غضنفری، رویا یارایی، احمد آسوده، طیبه رجبیان، مژگان کاردر، زهیر محمدحسن، حسین نادری منش، سفیه صوفیان، و داوود جمالی، “خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC،” گیاهان دارویی، vol. 8، no. 29، pp. 100–106، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15228/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی