مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

316

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر موضعی اسانس دو گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر زخم عفونی شده با کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 103

چکیده

 رشد عفونت های زخم ناشی از کاندیدا آلبیکنس در سال های اخیر و روند رو به توسعه مقاومت دارویی, سبب شد تا توجه محققان به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان راه حل های جایگزین معطوف گردد. دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و رزماری از دیرباز در طب سنتی مورد توجه بوده اند. در این مطالعه که بر روی 60 موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 205-195 گرم انجام گرفت, پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد 1.5 در 1.5 سانتیمتردر محل بین دو کتف, مخمر کاندیدا آلبیکنس بلافاصله به محل زخم اعمال گردید. سپس موش های صحرایی آزمایش در چهار گروه 15 تایی (شاهد, کنترل و گروه های درمانی پماد 3 درصد نعناع فلفلی و پماد 3 درصد رزماری) به طور تصادفی توزیع و هرگروه خود به 5 زیرگروه 3 تایی (گروه های نمونه برداری در روزهای مختلف) تقسیم شدند. در طول اجرای طرح, در پایان روزهای 4, 8, 12, 16 و 20 از زخم های گروه های مختلف, به منظور بررسی کیفی آسیب شناختی, توسط پانچ مخصوص بیوپسی, نمونه اخذ گردید. میزان آماس در گروه های درمانی در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل کاهش معنی داری (0.05> P) داشت.میزان نوزایش عروقی, مهاجرت فیبروبلاست ها, رسوب کلاژن و نوزایش بافت پوششی در گروه های درمانی در مقایسه با گروه شاهد و کنترل افزایش معنی داری (0.05 > P) داشت. کاربرد موضعی اسانس های نعناع فلفلی و رزماری میزان سرعت التیام زخم عفونی شده توسط مخمر کاندیدا آلبیکنس را افزایش داد. این نوع درمان ممکن است در کاربرد بالینی موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی