مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,604

دانلود:

416

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

القای ریشه های مویین در گیاه دارویی باباآدم (.Arctium lappa L)

صفحات

 صفحه شروع 176 | صفحه پایان 184

چکیده

 مقدمه: باباآدم یکی از گیاهان دارویی بومی ایران و حاوی متابولیت های ثانویه مهمی مانند ترکیبات ضد سرطان آرکتین و آرکتی ژنین می باشد. استفاده از روش های زیست فناوری برای افزایش تولید این قبیل متابولیت های ثانویه اهمیت زیادی دارد. یکی از روش هایی که امروزه برای افزایش ترکیبات دارویی در گیاهان دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است القای ریشه های مویین می باشد.هدف: استفاده از باکتری Agrobactrium rhizogenes, استرین AR15834 به منظور القای ریشه های مویین در باباآدم بود.روش بررسی: از ریزنمونه های برگی و گیاهچه های کامل باباآدم برای القا ریشه های مویین استفاده شد. به منظور بهینه سازی محیط کشت و جلوگیری از قهوه ای شدن ریزنمونه های باباآدم, آنتی اکسیدان های مختلف شامل, اسید آسکوربیک (Ascorbic acid) (ASC), اسید سیتریک (Citric Acid) (CIT), پلی وینیل پیرولیدون (PVP) (Polyvinylpyrrolidone) و ال- سیستئین (L-Cysteine) (CYS), به تنهایی و یا به صورت ترکیب با هم در چند غلظت مختلف به محیط کشت افزوده شدند. برای تایید مولکولی ریشه های مویین, واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای ژن rolB انجام گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که که پلی وینیل پیرولیدون با غلظت 0.5 درصد (w/v), بهترین اثر آنتی اکسیدانی را داشت هر چند این آنتی اکسیدان نتوانست از قهوه ای شدن بافت ریز نمونه در مرحله آلودگی با باکتری آگروباکتریوم جلوگیری کند. وقتی از گیاهچه های کامل 2 تا 3 هفته ای برای القای ریشه های مویین استفاده شد, دو هفته پس از آلودگی, ریشه های مویین با فراوانی 5 درصد ظاهر شدند.نتیجه گیری: در این تحقیق,A. rhizogenes ریشه های مویین را در باباآدم القا نمود. طبق بررسی های ما این اولین گزارش از القای ریشه های مویین در گیاه باباآدم می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلیمانی، طیبه، کیهانفر، مهرناز، پیری، خسرو، و حسنلو، طاهره. (1391). القای ریشه های مویین در گیاه دارویی باباآدم (.Arctium lappa L). گیاهان دارویی، 11(44)، 176-184. SID. https://sid.ir/paper/15186/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمانی طیبه، کیهانفر مهرناز، پیری خسرو، حسنلو طاهره. القای ریشه های مویین در گیاه دارویی باباآدم (.Arctium lappa L). گیاهان دارویی[Internet]. 1391؛11(44):176-184. Available from: https://sid.ir/paper/15186/fa

  IEEE: کپی

  طیبه سلیمانی، مهرناز کیهانفر، خسرو پیری، و طاهره حسنلو، “القای ریشه های مویین در گیاه دارویی باباآدم (.Arctium lappa L)،” گیاهان دارویی، vol. 11، no. 44، pp. 176–184، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15186/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی