مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مشرق موعود
سال:1389 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:5 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

247

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین نقش راه بردی فرهنگ در زمینه سازی ظهور

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 39

چکیده

 بعد توحیدی و معنوی فرهنگ, وجه غالب آن است. به همین دلیل می توان ادیان الهی را مهم ترین خاستگاه فرهنگ های خلاق و مولد به شمار آورد. فرهنگ و فرآیند اصلاح فرهنگی نقش بی بدیل و راه بردی در زمینه سازی ظهور دارد و انقلاب اسلامی و فرهنگی ایران نیز وقتی موفق خواهد بود که در راستای دست یابی به این اهداف اصلاحی و فرهنگی حرکت کند.این نوشتار این مدعا را اثبات می کند که آسیب پذیری و انحطاط در جوامع فعلی, بیشتر از ناحیه فرهنگی است تا تمدنی و تکنیکی. به همین دلیل احیای فرهنگی و اعتلای جوانب معنوی فرهنگ, نقش بی بدیل و راه بردی در زمینه سازی ظهور و حتی در دولت مهدوی دارد و می توان تحقق توحید و سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقادی و رفتاری, از مهم ترین مولفه های فرهنگی و راه بردهای دولت مهدوی به شمار آورد. افزون بر این, سایر مولفه های دیگر نیز به تفصیل در این مقاله تشریح شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.