مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

791

دانلود:

193

استناد:

3

اطلاعات

عنوان

بررسی اثر عصاره متانولی سنبل الطیب (Valeriana officinalis) بر تشنج ناشی از پیکروتوکسین در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 100 | صفحه پایان 108

چکیده

 اثرات گیاه سنبل الطیب بر سلسله اعصاب, از دیرباز شناخته شده است. در مطالعه حاضر, اثر ضد تشنجی عصاره متانولی این گیاه در موش سوری بررسی گردیده است. برای ایجاد تشنج از پیکروتوکسین با دوزهای 6 و 12 میلی گرم بر کیلوگرم استفاده شد. اثر دوزهای متفاوت عصاره در تغییر زمان شروع حملات ارزیابی شده و میزان بروز حملات تونیک, کلونیک و مرگ ناشی از تشنج نیز بعد از دریافت عصاره مشخص گردید. تزریق داخل صفاقی دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره, باعث به تعویق افتادن زمان شروع حملات در موش هایی شد که دوزهای6  و 12.5 میلی گرم بر کیلوگرم پیکروتوکسین را 20 دقیقه بعد از تزریق عصاره دریافت نموده بودند. زمان شروع حملات تونیک در موش هایی که دوز 6 میلی گرم بر کیلوگرم پیکروتوکسین را دریافت کرده بودند از 10.58 به 15 دقیقه و در مورد دوز 12میلی گرم بر کیلوگرم از 5.87 به 10.82 دقیقه افزایش یافت که نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان داد. میزان بروز حملات کلونیک و مرگ نیز در این گروه از حیوانات کاهش یافت (به ترتیب P<0.01 و (P<0.05 بنابراین به نظر می رسد که سنبل الطیب دارای مواد موثره ضد تشنجی است که بر حملات عمومی تونیک, کلونیک و تونیک ـ کلونیک اثر زیادی دارد و دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم آن قادر به ایجاد غلظت خونی موثر برای اثر ضد تشنجی در موش سوری می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حیدری، محمودرضا، و رازبان، فرشید. (1383). بررسی‌ اثر عصاره‌ متانولی‌ سنبل‌الطیب‌ (Valeriana officinalis) بر تشنج‌ ناشی‌ از پیکروتوکسین‌ در موش‌ سوری‌. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11(2)، 100-108. SID. https://sid.ir/paper/151/fa

Vancouver: کپی

حیدری محمودرضا، رازبان فرشید. بررسی‌ اثر عصاره‌ متانولی‌ سنبل‌الطیب‌ (Valeriana officinalis) بر تشنج‌ ناشی‌ از پیکروتوکسین‌ در موش‌ سوری‌. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1383؛11(2):100-108. Available from: https://sid.ir/paper/151/fa

IEEE: کپی

محمودرضا حیدری، و فرشید رازبان، “بررسی‌ اثر عصاره‌ متانولی‌ سنبل‌الطیب‌ (Valeriana officinalis) بر تشنج‌ ناشی‌ از پیکروتوکسین‌ در موش‌ سوری‌،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 11، no. 2، pp. 100–108، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/151/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری