مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مشرق موعود
سال:1387 | دوره:2 | شماره:6
صفحه شروع:117 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

319

دانلود:

114

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اهداف دولت زمینه ساز ظهور

نویسنده

کریمی تبار مریم

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 142

کلیدواژه

چکیده

 این مقاله ضمن تعریف واژه «دولت» به تبیین دیدگاه اسلام درباره هدف نهایی آفرینش می پردازد؛ هدفی که همانا قرب الی اله است و با تحقق حکومت امام مهدی راه رسیدن به آن هموار می گردد, سپس دیدگاه جوامع غیردینی را در می افکند که بنابر آن, سرشار شدن جهان از صلح و عدالت و امنیت در گرو ظهور منجی است. در نهایت, این نتیجه به دست می آید که ظهور یک نجات بخش بزرگ, اعتقاد و خواسته همه ملل آزادی خواه در جهان است و چون تحقق این خواسته جز با فراهم آوردن مقدمات و زمینه های لازم امکان نمی پذیرد, پس باید با برنامه ریزی های صحیح و پی گیری اهداف موثر, شرایط و بستر لازم برای تحقق ظهور را فراهم آورد. در این میان, نقش دولت های اسلامی بسیار مهم و موثر است. لذا در ادامه مقاله به برخی از اهداف مهم اشاره می شود که دولت های اسلامی باید در راستای زمینه سازی برای تحقق حکومت عدل جهانی آنها را دنبال کنند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.