مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مشرق موعود | سال:1391 | دوره:6 | شماره:23 | صفحه شروع:111 | صفحه پایان:131

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

937

دانلود:

173

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

غلبه نهایی اسلام بر ادیان

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 131

کلیدواژه

امام مهدی (عج)Q3
حضرت مسیح (ع)Q2

چکیده

 در قرآن کریم, سه آیه شریفه با تعبیری مشترک از اراده الهی مبنی بر غلبه اسلام بر سایر ادیان خبر می دهند. با توجه به سیاق آیات, وعده مزبور به طور ویژه ناظر بر مغلوبیت نهایی دو دین محرف یهود و مسیحیت است. بنا بر روایات فریقین, تحقق این وعده الهی به دست مبارک امام مهدی (عج) و حضرت مسیح (ع) خواهد بود. البته بنا بر برخی قرائن قرآنی و روایی احتمالا بعد از این غلبه نهایی باز عده ای به صورت پنهانی و منافقانه بر عقاید انحرافی پیشین خود باقی خواهند ماند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID