مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مشرق موعود | سال:1391 | دوره:6 | شماره:23 | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:70

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقدی بر معیارهای ارزش مداری آرمان شهر تامس مور در کرامت انسانی(با تاکید بر اندیشه مهدویت)

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 70

چکیده

 آرمان شهرگرایی و اتوپیا از مفاهیمی است که با تولد اندیشه در آدمی همزاد شده و اندیشمندان بسیاری به تدوین آن و بیان عصر طلایی و مطلوب خویش پرداخته اند. از این میان, «اتوپیای تامس مور» جایگاه ویژه ای دارد, زیرا از عصر رنسانس, نخستین اتوپیای ترسیم شده به شمار می رود که از اومانیسم تاثیر بسزایی پذیرفته و به بیشتر عرصه های زندگی بشری از جمله اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و توجه کرده است.این نوشتار به نقد معیارهای ارزشی اتوپیای تامس مور درباره کرامت انسانی می پردازد, با این بیان که اگرچه اتوپیای تامس مور در پی ارائه الگویی برای کرامت انسانی است, ولی به واقع نه تنها نتوانسته است چنین رسالتی را به نیکی انجام دهد, بلکه با تصویری نادرست از حقیقت انسانی او را در قفسی ذهنی پناه داده است و لذا می توان به این واقعیت رسید که آرمان شهری که زاییده عقل و تفکر بشری است, نمی تواند الگویی مناسب برای کرامت انسانی به شمار آید و تنها آموزه های وحیانی می توانند الگویی مناسب در قالب آرمان شهر مهدوی دغدغه های بشری و کرامت انسانی پاسخ گویند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID