مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا | سال:1392 | دوره:11 | شماره:37 | صفحه شروع:247 | صفحه پایان:270

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

435

دانلود:

169

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ژئوپلیتیک قومی - مذهبی عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحات

 صفحه شروع 247 | صفحه پایان 270

چکیده

 کشور عراق از گروه های قومی و مذهبی متنوعی تشکیل شده است. از مهمترین آنها می توان به کردها و شیعیان اشاره نمود که به لحاظ فرهنگی, قومی, مذهبی و تاریخی با ایران وجوه مشترک دیرینه ای دارند. از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری عراق که با تحت الحمایگی این کشور از سوی انگلستان مقارن بود, تنش های فرهنگی - اجتماعی و قومی - مذهبی در عراق شروع شد. حال این سوال مطرح می گردد که وجود شکاف های قومی - مذهبی عراق چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرصت ها و تهدیدات امنیتی ایران در حوزه ژئوپلیتیک قومی - مذهبی عراق چیست؟ با توجه به یافته های تحقیق, ترکیب جمعیتی ناهمگن عراق - وجود گروه های جمعیتی مختلف و در عین حال بحران زا - به عنوان عامل متغیر ژئوپلیتیکی, بیشترین تاثیر را در ابعاد سیاسی, امنیتی, نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران دارد. لذا ایران باید با درک واقعی از تحولات بین المللی و هم چنین تحولات سیاسی, امنیتی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی عراق و روابط آن با آمریکا و کشورهای همسایه, مبادرت به ارتباط با شیعیان و اقلیت کرد در عراق نماید که این سیاست می تواند بر روند همگرایی و همکاری های اقتصادی, سیاسی و نظامی بین دو کشور تاثیر مثبت داشته باشد و با درک واقعیات ژئوپلیتیک جاری توسط طرفین, این شرایط در حال رشد و توسعه می باشد. در نهایت برای کاهش تبعات ناشی از مسائل قومی مذهبی عراق بر منافع و امنیت ملی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID