مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,525

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آماری پدیده گرد و غبار و تحلیل الگوی وزش بادهای گرد و غبارزا در شهرستان سبزوار

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 104

چکیده

 شهرستان سبزوار از مکان های مساعد برای رخداد مکرر پدیده گردوغبار در شمال شرق کشور محسوب می شود. در این تحقیق تحلیل زمانی و فضایی پدیده گردوغبار با استفاده از داده های ساعتی سمت و سرعت باد و وضعیت هوای حاضر و گذشته, طی دوره آماری بیست ساله 1387-1367 انجام گرفت. با استفاده از نرم افزار WRplot View گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک سبزوار ترسیم شد. از آنجا که گلباد, وضعیت باد را به صورت کلی مشخص می کند و به طور خاص در مورد بادهای گردوغبارزا اطلاعاتی به ما نمی دهد, در این مقاله دیاگرام جدیدی معرفی می شود که آن را گل غبار نامیدیم. گل غبار طبقه بندی و توزیع سمت و سرعت بادهای گردوغبارزا (بادغبارها) را در یک دوره معین نشان می دهد. دیاگرام گل غبار به صورت سالانه و ماهانه برای ایستگاه سینوپتیک سبزوار ترسیم و سپس نتایج آن با دیاگرام های گلباد شهرستان مقایسه شد. به علاوه به این دیاگرام ها کمیت جدیدی به نام شعاع برایند اضافه گردید. این شعاع مقایسه گلباد و گل غبار را سریعتر و راحت تر می نماید. نتایج آماری این تحقیق نشان می دهد که طی دوره آماری مورد مطالعه, وقوع روزهای همراه با گردوغبار در شهرستان سبزوار روندی افزایشی داشته و بیشترین احتمال وقوع آن در ماه های اردیبهشت و خرداد است و در بیش از 71 درصد مواقع در ساعات بعدازظهر روی می دهد. باد غالب در دیاگرام های گلباد و گل غبار سالانه شرقی است. همچنین بادها در 85.4 درصد و بادغبارها در 81.36 درصد در طی سال در مسیر شرقی- غربی می وزند و کانال بادی را در این مسیر در منطقه ایجاد نموده اند, این نتیجه کاملا با وضعیت توپوگرافی شهرستان مطابقت دارد. سرعت متوسط بادغبارها 8.75 متر بر ثانیه برآورد شد که 50 درصد آن ها سرعتی بیش از 9 متر بر ثانیه دارند. مطالعه دقیق گل غبارهای ماهانه تاثیر سیستم های جوی متفاوتی را در شکل گیری این پدیده در منطقه اثبات می نماید. با افزایش تابش خورشید از اردیبهشت تا شهریور ماه و به دلیل وجود دشت ها و کویرهای گسترده در اطراف سبزوار سیستم های حرارتی بر منطقه حاکم شده و جهت بادغبار غالب شرقی است اما از ماه مهر تا اردیبهشت, هم زمان با ورود سیستم های غربی به منطقه و وزش بادهای قوی در سطح زمین, از فراوانی بادغبارهای شرقی کاسته شده و به بادغبارهای غربی و جنوب غربی افزوده می شود, به طوری که جهت باد غالب در گلباد بهمن ماه شرقی بوده اما جهت بادغبار غالب در گل غبار این ماه کاملا غربی است. مقایسه شعاع برایند در ماه های مختلف سال این روند را به خوبی تایید می نماید. از این مطالعات در جهت کنترل منشا تغذیه گردوغبار و نیز برنامه ریزی های طبیعی منطقه می توان استفاده نمود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مهرشاهی، داریوش، و نکونام، زری. (1388). بررسی آماری پدیده گرد و غبار و تحلیل الگوی وزش بادهای گرد و غبارزا در شهرستان سبزوار. جغرافیا، 7(22)، 83-104. SID. https://sid.ir/paper/150133/fa

Vancouver: کپی

مهرشاهی داریوش، نکونام زری. بررسی آماری پدیده گرد و غبار و تحلیل الگوی وزش بادهای گرد و غبارزا در شهرستان سبزوار. جغرافیا[Internet]. 1388؛7(22):83-104. Available from: https://sid.ir/paper/150133/fa

IEEE: کپی

داریوش مهرشاهی، و زری نکونام، “بررسی آماری پدیده گرد و غبار و تحلیل الگوی وزش بادهای گرد و غبارزا در شهرستان سبزوار،” جغرافیا، vol. 7، no. 22، pp. 83–104، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/150133/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.