مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری فضایی | سال:1391 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 12) | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

436

دانلود:

145

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آرایه خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 66

چکیده

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID