مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری فضایی | سال:1391 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 12) | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

295

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تلفیق سیستم ناوبری اینرسی میکروالکترومکانیکی با روش سینماتیک آنی GPS برای کاربردهای دقیق

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 57

کلیدواژه

GPSQ2
INSQ2

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID