video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,798

دانلود:

950

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قرآن کریم و کثرت گرایی دینی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 53

چکیده

 جان هیک (1922م) نماینده برجسته فرضیه کثرت گرایی دینی بر این باور است که حقیقیت و رستگاری منحصر به دین خاصی نیست و پیروی ازهمه ادیان باعث رستگاری دینداران خواهد شد. فضای دینی, فکری و اجتماعی نقش چشمگیری در شکل گیری این فرضیه داشته اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است پس از بیان و بررسی دیدگاه هیک در مورد ادیان دیگر, چشم انداز قرآن کریم را درباره ماهیت پدیده وحی و مساله سایر ادیان ترسیم کند.از نگاه این پژوهش کثرت گرایی دینی دارای زمینه های مخصوص به خود و مبانی آن محل مناقشه است. از منظر قرآن کریم وحی تشریعی نوع خاصی از معرفت است که به صورت علم حضوری مقرون به حفظ وصیانت الهی برای انسان های خاص وبا شرایط ویژه حاصل می شود و رمز و راز آن برای دیگران پنهان است اما علائم و شواهد لازم برای اثبات آن وجود دارد. از دیدگاه قرآن کریم کثرت گرایی دینی مردود ورویکرد قرآن کریم به مساله سایر ادیان ناظر به جنبه های گوناگون آن است: از جنبه حقانیت, سایر ادیان منسوخ و آمیزه ای از حق و باطل اند و تنها اسلام حق مطلق است, از جهت نجات کسانی که آگاهانه از اسلام پیروی نکنند عذاب خواهند شد و مسلمانان نسبت به پیروان سایر ادیان توحیدی و کفار غیر معارض, با مدارا, احترام و سعه صدر رفتار خواهندکرد و رعایت حقوق آن ها را وظیفه خود می دانند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بیدهندی، محمد، و نوروزی، ابوذر. (1388). قرآن کریم و کثرت گرایی دینی. پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، 1(3)، 41-53. SID. https://sid.ir/paper/149374/fa

  Vancouver: کپی

  بیدهندی محمد، نوروزی ابوذر. قرآن کریم و کثرت گرایی دینی. پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم[Internet]. 1388؛1(3):41-53. Available from: https://sid.ir/paper/149374/fa

  IEEE: کپی

  محمد بیدهندی، و ابوذر نوروزی، “قرآن کریم و کثرت گرایی دینی،” پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، vol. 1، no. 3، pp. 41–53، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/149374/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی