مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

از نشانه شناسی، هنجار گریزی و تصویر خیال تا زبان شعر؛ نقد آرا و دیدگاه ها

نویسنده

مرتضایی سیدجواد

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 42

چکیده

 در نقد ادبی امروز از سه دیدگاه نشانه شناسی, هنجارگریزی و تصویر خیال به بررسی این موضوع پرداخته اند که چگونه و چه عواملی زبان خودکار را به زبان شعر نزدیک و تبدیل می کند. نکته جالب توجه این جاست که هر سه دیدگاه مذکور به یک نتیجه کلی رسیده اند و آن این که زبان خودکار در حوزه شعر و ادب از کارکرد عادی و روزمره خود خارج می شود؛ اما طرز تعبیر و پرداختن به جزییات و شرح این موضوع در این سه نظریه در بعضی اصطلاحات و توضیح نکات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. در این مقاله نگارنده کوشیده است, ضمن نقد و بررسی آرای این سه دیدگاه, میزان دقت آن ها در توضیح این موضوع و تلفیق مشترکات, با پیشنهاد برخی دیدگاه های خویش نگاه نسبه جامعی را در خصوص زمینه ها و شرایط تبدیل شدن زبان خودکار به زبان شعر ارایه نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.