مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) | سال:1389 | دوره:46 (دوره جدید) | شماره:2 (پیاپی 6) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,023

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکومت های محلی ایران در قرن هشتم هجری و مساله مشروعیت

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 24

چکیده

 سقوط دولت ایلخانان, ایران را وارد دوره ای از بی ثباتی و پراکندگی سیاسی نمود. در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال 736 ه‍.ق. نیروهای متعددی به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند. در نتیجه, کشور میان چندین دولت محلی تقسیم شد, وضعیتی که بیش از نیم قرن و تا پایان قرن هشتم ادامه یافت. در درجه نخست, قدرت و نیروی نطامی بود که میزان موفقیت این نیروها را تعیین می کرد, اما هر یک از آنها با اقامه برخی دعاوی و مبانی به تلاش برای اثبات سزاواری و مشروعیت خود برای حکومت نیز دست زدند. مقاله حاضر به بررسی نحوه مواجهه این نیروها با مساله مشروعیت, و مشخص کردن مبانی و مفاهیمی می پردازد که آنها به منظور کسب مشروعیت و اثبات حق حاکمیت به کار گرفتند. این مبانی را می توان در چهار گرایش دسته بندی کرد: مغولی, سنی, شیعه و ایرانی. مفاهیم مغولی همچون فرهمندی خاندان چنگیز, و حق انحصاری آنها برای حکومت توسط قبایل مغول به کار گرفته شد, مفاهیم سیاسی سنی مانند تظاهر به دینمداری, و احیای ارتباط با خلافت مورد استفاده دولتهای سنی آل کرت و آل مظفر قرار گرفت, مفاهیم شیعه از قبیل ظلم ستیزی, عدالت طلبی و انتظار ظهور مهدی موعود مورد استناد سربداران, و بالاخره مفاهیم ایرانی, همچون سلطنت, تقابل ایرانی - تورانی و نام ایران, به تفاوت, مورد استفاده بیشتر حکومتهای این دوره قرار گرفت.از میان چهار گرایش یاد شده, مبانی مغولی و سنی به تدریج به حاشیه رانده شدند, اما مبانی ایرانی و شیعه باقی مانده, در نهضت صفویان بازتاب یافتند. تلفیق این دو گرایش در آغاز قرن دهم به تاسیس دولت مرکزی و تحقق وحدت ملی ایران انجامید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID