مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی) | سال:1391 | دوره:22 | شماره:2 | صفحه شروع:201 | صفحه پایان:214

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

120

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی، ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسی ماست همزده بدون چربی

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 214

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID