مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران) | سال:1394 | دوره:46 | شماره:2 | صفحه شروع:279 | صفحه پایان:290

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

285

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضه خمیدگی ساقه گل دهنده ژربرا

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 290

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID