مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران) | سال:1395 | دوره:47 | شماره:3 | صفحه شروع:469 | صفحه پایان:479

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی ترکیب های ضداکسایشی و فعالیت ضداکسایشی کل در هشت رقم توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch. )

صفحات

 صفحه شروع 469 | صفحه پایان 479

چکیده

توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch. ) منبع خوبی از ترکیب های ضداکسایشی طبیعی است. در این بررسی میوه های هشت رقم توت فرنگی شامل کردستان, مرک, کاماروسا, پاروس, کویین الیزا, ونتانا, سلوا و پاجرو در مرحله ی رسیدگی برداشت شدند و برای تجزیه و تحلیل محتوای فنل کل, آنتوسیانین کل, ویتامین ث, مواد جامد محلول (TSS) و فعالیت ضداکسایشی کل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بالاترین میزان TSS در رقم های کردستان, کاماروسا, مرک و ونتانا مشاهده شد. رقم های پاجرو, کویین الیزا و پاروس پایین ترین محتوای فنل کل را دارند. میزان آنتوسیانین کل و ویتامین ث در رقم های کردستان, مرک و کاماروسا در بالاترین میزان بود. از بین رقم های بررسی شده, رقم مرک بالاترین میزان اسیدیته ی قابل عیارسنجی (تیتراسیون) را داشت, درحالی که رقم کویین الیزا پایین ترین فعالیت ضداکسایشی کل را نشان داد. همبستگی مثبت بین محتوای فنل کل (41/0), محتوای آنتوسیانین ها (42/0), ویتامین ث (53/0) و اسیدیته ی قابل تیتراسیون (53/0) با فعالیت ضداکسایشی کل وجود داشت. به طور کلی رقم های کردستان, مرک و کاماروسا منابع مهمی برای ترکیب های ضداکسایشی هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID