video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro)

صفحات

 صفحه شروع 367 | صفحه پایان 377

چکیده

 کیفیت و میزان رنگ در گوشت پرتقال های خونی پس از برداشت به دما و شرایط نگهداری بستگی دارد. بدین منظور اثر دماهای مختلف (8, 15 و 22 درجه سانتی گراد) و زمان های مختلف انبارمانی (0, 25, 50 و 75 روز) بر میزان مواد جامد محلول, اسیدیته قابل تیتراسیون, pH, ویتامین ث, مقدار فنل کل, ظرفیت آنتی اکسیدانی, میزان آنتوسیانین, فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و پروتئین کل در میوه های رسیده پرتقال خونی رقم مورو, بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1390, بررسی شد. نتایج نشان داد که در دمای 8 درجه سانتی گراد, مقدار پروتئین کل و فعالیت آنزیم PAL هم زمان با تجمع آنتوسیانین کل, پس از 75 روز انبارمانی افزایش یافت, اما مقدار فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش یافت. به علاوه در درجه حرارت های دیگر این روند, کاهشی بوده است. بیشترین میزان ویتامین ث, اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول, قبل از نگهداری میوه در انبار بود که در پایان 75 روز انبارمانی این مقدار به حداقل رسید. به طور کلی, مشخص شد که با افزایش درجه حرارت و مدت انبارمانی کاهش چشمگیری در صفات ارزیابی شده مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  همدانی، م.، و ربیعی، و.، و مرادی، ح.، و قنبری، ع. (1392). اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 44(4), 367-377. https://sid.ir/paper/148247/fa

  Vancouver: کپی

  همدانی مهسا، ربیعی ولی، مرادی حسین، قنبری علی. اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1392 [cited 2023January30];44(4):367-377. Available from: https://sid.ir/paper/148247/fa

  IEEE: کپی

  همدانی، م.، ربیعی، و.، مرادی، ح.، قنبری، ع.، 1392. اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 44(4), pp.367-377. Available: https://sid.ir/paper/148247/fa.