مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,404

دانلود:

392

استناد:

1

اطلاعات

عنوان

بررسی تاثیر اعتیاد به تریاک بر سن بروز سرطان حنجره در استان کرمان

نویسندگان

دامغانی محمدعلی

صفحات

 صفحه شروع 94 | صفحه پایان 99

چکیده

سرطان حنجره, بیماری افراد مسن بوده و شایع ترین سن بروز بیماری دهه های ششم و هفتم زندگی می باشد. این بیماری در مردان شایع تر از زنان است. شایع ترین عوامل خطر برای پیدایش بیماری مصرف سیگار و الکل می باشد. جهت تعیین سن ابتلا به سرطان حنجره در کرمان یک مطالعه در مدت 6 سال از ابتدای سال 1375 تا پایان 1380 انجام شد. به این منظور 98 مورد بیمار ثابت شده سرطان حنجره که 83 نفر مرد و 15 نفر زن با میانگین سنی 12.9±57.5 سال بودند وارد مطالعه شدند. این بیماران بر حسب اعتیاد به تریاک به دو گروه معتاد و غیر معتاد تقسیم شدند. میانگین سن افراد معتاد به تریاک  55.1±12.1و میانگین سن افراد غیر معتاد 12.8±65.6 سال بود (P=0.0001)همچنین از مدل کاپلان مایر جهت مقایسه خطر تجمعی نسبت به سن برای دو گروه استفاده شد که خطر تجمعی ابتلا به سرطان حنجره در سن مشابه برای افراد معتاد به تریاک بیشتر بود. تعداد بیماران زیر 40 سال که در آمار بین المللی کمتر از 2% گزارش شده است, در بیماران مطالعه حاضر 6.5% بود که همه آنها معتاد به تریاک بودند. در ضمن تعداد نخ سیگار مصرفی و مدت مصرف سیگار نیز به طور معنی داری در افراد معتاد کمتر از غیر معتاد بود .تعداد نخ سیگار مصرف روزانه در بیماران معتاد 7±21.5 و در افراد غیر معتاد31.5±9.5  بود (P=0.001) مدت مصرف سیگار در گروه معتاد 11.1±25.2 سال و در گروه غیر معتاد 11.9±37.4 سال بود (P=0.0001) بنابراین به نظر می رسد که میانگین سن بیماران مطالعه حاضر نسبت به میانگین سن بیماران در منابع جهانی پایین تر است که احتمالا می تواند ناشی از مصرف تریاک باشد. با توجه به این که شایع ترین عوامل خطر برای پیدایش سرطان حنجره مصرف سیگار و الکل می باشد, در بیماران معتاد به تریاک با وجود مصرف سیگار کمتر از نظر تعداد نخ سیگار مصرفی و مدت مصرف سیگار نسبت به افراد غیر معتاد و نبودن سابقه مصرف مداوم الکل سن ابتلا به سرطان حنجره پایین تر از افراد غیر معتاد بود که می تواند ناشی از مصرف تریاک به صورت استنشاقی باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

دامغانی، محمدعلی. (1383). بررسی تاثیر اعتیاد به تریاک بر سن بروز سرطان حنجره در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11(2)، 94-99. SID. https://sid.ir/paper/148/fa

Vancouver: کپی

دامغانی محمدعلی. بررسی تاثیر اعتیاد به تریاک بر سن بروز سرطان حنجره در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1383؛11(2):94-99. Available from: https://sid.ir/paper/148/fa

IEEE: کپی

محمدعلی دامغانی، “بررسی تاثیر اعتیاد به تریاک بر سن بروز سرطان حنجره در استان کرمان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 11، no. 2، pp. 94–99، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/148/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری