video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,697

دانلود:

421

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای

صفحات

 صفحه شروع 247 | صفحه پایان 257

چکیده

 سرریز جانبی به عنوان سازه تنظیم آب برای کنترل دبی و سطح آب در رودخانه ها و کانال ها مورد استفاده قرار می گیرد. سرریز جانبی کنگره ای نوعی سرریز است که لبه آن در جانمایی مستقیم و صاف نمی باشد. درصورتی که طول بازشدگی محدود باشد, با افزایش طول موثر توسط این سرریزها می توان آب بیشتری به بیرون از کانال منحرف کرد. به منظور بررسی عملکرد سرریز و برآورد جریان عبوری از روی آن نیاز به تعیین ضریب دبی می باشد. در این تحقیق, رفتار هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای با جانمایی ذوزنقه ای در حالت تک سیکل به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. عدد فرود بالادست سرریز جانبی در هر آزمایش تغییر داده شد و تاثیر طول بازشدگی, ارتفاع و زوایای جانبی بر ضریب دبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده برای یافتن اثر پارامترهای بی بعد طولی, ارتفاعی و زوایای رأس مختلف روی ضریب دبی در جریان زیر بحرانی تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای در مقایسه با سرریزهای جانبی معمولی حدودا 30-15 درصد افزایش داشته است. همچنین ضریب دبی با افزایش عدد فرود و زاویه جانبی سرریز کاهش و با افزایش طول بازشدگی و ارتفاع سرریز افزایش می یابد. در محدوده آزمایش های انجام شده زاویه 30 درجه بیشترین ضریب دبی را بدست می-دهد که 1.5 برابر زوایای دیگر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نظامی، فرزانه، فرسادی زاده، داوود، حسین زاده دلیر، علی، و سلماسی، فرزین. (1392). بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، 23(1)، 247-257. SID. https://sid.ir/paper/147919/fa

  Vancouver: کپی

  نظامی فرزانه، فرسادی زاده داوود، حسین زاده دلیر علی، سلماسی فرزین. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)[Internet]. 1392؛23(1):247-257. Available from: https://sid.ir/paper/147919/fa

  IEEE: کپی

  فرزانه نظامی، داوود فرسادی زاده، علی حسین زاده دلیر، و فرزین سلماسی، “بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای،” دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، vol. 23، no. 1، pp. 247–257، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/147919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی