video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

38

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 71

چکیده

 محدودیت منابع آب های سطحی و بروز دوره های کم آبی در کشور, ضرورت مدیریت صحیح از مخازن سدها را ایجاب می کند. در این راستا در صورتی که در شرایط خاص نتوان برای یک سیستم بهره برداری از روشهای کلاسیک بهینه سازی استفاده کرد, می توان از ابزار نوین در بهینه سازی به عنوان یک تکنیک کارآمد در مدیریت سدها بهره گرفت. در این تحقیق از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی به منظور بهینه سازی سیستم مدیریت مخزن سد دز استفاده شد و سپس نتایج حاصل از آن با نتایج بهره برداری بهینه به روش غیرخطی مقایسه گردید. این مقایسه نشان می دهد که با وجود اینکه در روش الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی به تعداد زیادی شبیه سازی در طول دوره آماری نیاز است ولی این مساله باعث کاهش سرعت همگرایی نشده و در بسیاری از مواقع جواب ها به مراتب بهتر از روش غیرخطی می باشد. با توجه به این نتیجه, می توان استفاده از این روش را برای بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها پیشنهاد کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  جنت رستمی، س.، و خلقی، م.، و بزرگ حداد، ا. (1389). مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 20/1(3), 61-71. https://sid.ir/paper/147827/fa

  Vancouver: کپی

  جنت رستمی سمیه، خلقی مجید، بزرگ حداد امید. مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1389 [cited 2023January31];20/1(3):61-71. Available from: https://sid.ir/paper/147827/fa

  IEEE: کپی

  جنت رستمی، س.، خلقی، م.، بزرگ حداد، ا.، 1389. مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 20/1(3), pp.61-71. Available: https://sid.ir/paper/147827/fa.