مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

450

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ذرات تک تایه به عنوان ماده تاریک سرد در فضا-زمان ناجابه جایی دقیق

صفحات

 صفحه شروع 389 | صفحه پایان 392

چکیده

 ابتدا نابودی ماده تاریک تک تایه را به زوج فرمیون های باردار و زوج ± W, تا مرتبه اول پارامتر ناجابه جایی در مدل اختلالی مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج ما با نتایجی که قبلاً گزارش شده اند, تفاوت دارد. سپس مسئله را به صورت دقیق θ-exact در فضا-زمان ناجابه جایی و در مدل غیر اختلالی فرمول بندی نموده, محاسبات مربوطه را به طور دقیق انجام می دهیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علوی، سیدعلی اصغر، و صالحی، طیبه. (1395). ذرات تک تایه به عنوان ماده تاریک سرد در فضا-زمان ناجابه جایی دقیق. پژوهش فیزیک ایران، 16(4 )، 389-392. SID. https://sid.ir/paper/1478/fa

  Vancouver: کپی

  علوی سیدعلی اصغر، صالحی طیبه. ذرات تک تایه به عنوان ماده تاریک سرد در فضا-زمان ناجابه جایی دقیق. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1395؛16(4 ):389-392. Available from: https://sid.ir/paper/1478/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی اصغر علوی، و طیبه صالحی، “ذرات تک تایه به عنوان ماده تاریک سرد در فضا-زمان ناجابه جایی دقیق،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 16، no. 4 ، pp. 389–392، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1478/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی