video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

479

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای)

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 223

کلیدواژه

SPIQ2

چکیده

 امروزه, با توجه به افزایش مصارف و تقاضاهای آب, باید تخصیص بهینه آب را جدی گرفت. در این تحقیق از مدل-های WEAPو Vensimجهت برنامه ریزی و مدیریت آب حوضه رودخانه نازلوچای واقع در استان آذربایجان غربی استفاده شده است. با استفاده از این دو نرم افزار, دو مدل تهیه شده که یکی مربوط به تأمین آب منطقه با استفاده از آب به هنگام رودخانه (بدون سد نازلو) و دیگری مدل سد نازلو می باشد. نیازهای آب منطقه تا سال 2016 ارزیابی شده, تحلیل هایی روی آورد رودخانه در 40 سال گذشته انجام شده و آورد رودخانه از سال 2013 تا سال 2016 با روشARIMAبرآورد شده است. براساس نتایج, متوسط اختلاف مدل های WEAP و Vensim در حالت بدون سد و با سد به ترتیب 74/3 درصد و 91/8 درصد می باشد. بیشترین کمبود آب مربوط به تامین نیاز کشاورزی در ماه سپتامبر است که با ساخت سد, متوسط تأمین در این ماه از 8/15 درصد به 94 درصد حجم تقاضا افزایش می یابد. برای صحت سنجی نتایج نرم افزارها در مورد کمبود آب, از شاخص SPI استفاده شده که در 5/72 درصد موارد همخوانی وجود دارد. به طور کلی, بدون احداث سد, مصارف شرب و صنعت و محیط زیست منطقه در حد زیاد و قابل قبولی تأمین می شود, ولی در مصارف آب در کشاورزی کمبودهایی وجود خواهد داشت. از نقطه نظر تأمین آب, سدی با حجم مخزن 100 میلیون مترمکعب به جای سدی با حجم مخزن 154 میلیون مترمکعب کفایت خواهد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، لعیا، موسوی، سیدفرهاد، و کرمی، حجت. (1397). تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، 28(4 )، 211-223. SID. https://sid.ir/paper/147795/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی لعیا، موسوی سیدفرهاد، کرمی حجت. تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)[Internet]. 1397؛28(4 ):211-223. Available from: https://sid.ir/paper/147795/fa

  IEEE: کپی

  لعیا احمدی، سیدفرهاد موسوی، و حجت کرمی، “تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای)،” دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، vol. 28، no. 4 ، pp. 211–223، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/147795/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی