video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

849

دانلود:

361

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 106

چکیده

 در این تحقیق تاثیر اندازه زبری بستر تندآب بر میزان استهلاک انرژی جنبشی آب, بررسی گردید. بدین منظور در ابتدا پس از شناسائی پارامترهای موثر, رابطه عمومی بدون بعد توسعه داده شد. آزمایش ها بر روی مدل های فیزیکی در 3 شیب مختلف (15, 22.5 و 30 درجه) با قرار دادن 3 نوع زبری با اندازه های متفاوت (1.1, 1.43 و 2.1 سانتی متر) و دانه بندی تقریبا یکنواخت بر روی بستر آن ها انجام یافت. میزان استهلاک انرژی سازه در این نوع تندآب با انجام 48 آزمایش مختلف با دبی های بین 15 تا 45 لیتر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که با وجود زبری بستر تندآب, میزان استهلاک انرژی از 12 تا 48 درصد نسبت به مدل با بستر صاف افزایش یافت. نتایج حاوی این مطلب است که به طور کلی شیب 22.5 درجه حداکثر و شیب 30 درجه حداقل میزان افت را در محدوده آزمایشات این تحقیق نشان دادند. همچنین رابطه ای کلی جهت پیش بینی میزان افت انرژی در این نوع تندآب ارائه و با نتایج سایر محققین مقایسه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانشاهی زهابی، مصطفی، و شفاعی بجستان، محمود. (1391). اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، 22(2)، 95-106. SID. https://sid.ir/paper/147761/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانشاهی زهابی مصطفی، شفاعی بجستان محمود. اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)[Internet]. 1391؛22(2):95-106. Available from: https://sid.ir/paper/147761/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی رحمانشاهی زهابی، و محمود شفاعی بجستان، “اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی،” دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، vol. 22، no. 2، pp. 95–106، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/147761/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی