video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,115

دانلود:

287

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان

صفحات

 صفحه شروع 281 | صفحه پایان 296

چکیده

 بیلان آبی دشت ها از مهم ترین مسائلی است که در مدیریت منابع آب و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های منابع طبیعی, محیط زیست و کشاورزی مورد توجه می باشد. این در حالی است که بررسی بیلان آبی به علت ورودی ها و خروجی های زیاد و عدم قطعیت هایی که در تخمین برخی پارامترها در طبیعت وجود دارد, پیچیدگی های زیادی را در محاسبات ایجاد می کند. بررسی همزمان بیلان آب سطحی و زیرزمینی به علت افزایش مولفه های ورودی و خروجی در دشت و حوضه های آبخیز منتهی به آن, این پیچیدگی را دو چندان می نماید. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر, ارائه مدلی جامع و در عین حال ساده برای تعیین اجزای بیلان آبی دشت ها و حوضه های آبخیز منتهی به آنها می باشد که تمامی پارامترهای بیلان آب سطحی و زیرزمینی را در بر گیرد. بدین منظور, پس از دریافت داده های بارش, رواناب, نقشه های پایه اولیه و اطلاعات ژئوهیدرولوژیکی دشت تویسرکان همدان, به تحلیل داده ها و تعیین ورودی ها و خروجی های دشت پرداخته شد. پس از اینکه بیلان آبی سطحی و زیرزمینی به صورت جداگانه بررسی شد, در نهایت فرمول ساده و جامعی برای تعیین بیلان آبی دشت ارائه گردید. از مزایای فرمول ارائه شده کاهش تعداد مولفه های ورودی بیلان از 6 به 3 (شامل رواناب ورودی, جریان زیرقشری ورودی و بارش) و کاهش مولفه های خروجی از 5 به 3 (تبخیر و تعرق, جریان زیرسطحی خروجی و رواناب خروجی) می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورمحمدی، سمانه، دستورانی، محمدتقی، مساح بوانی، علیرضا، جعفری، هادی، و رحیمیان، محمدحسین. (1394). مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، 25(3)، 281-296. SID. https://sid.ir/paper/147743/fa

  Vancouver: کپی

  پورمحمدی سمانه، دستورانی محمدتقی، مساح بوانی علیرضا، جعفری هادی، رحیمیان محمدحسین. مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)[Internet]. 1394؛25(3):281-296. Available from: https://sid.ir/paper/147743/fa

  IEEE: کپی

  سمانه پورمحمدی، محمدتقی دستورانی، علیرضا مساح بوانی، هادی جعفری، و محمدحسین رحیمیان، “مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان،” دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، vol. 25، no. 3، pp. 281–296، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/147743/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی