مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آینه میراث | سال:1390 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 49) | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:144

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

147

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: منظومه غزوات، تکمله حمله حیدری یا اثری مستقل؟ (عنوان عربی: الغزوات هل هی منظومة شعریة مستقلة أو تکملة لـ حملة حیدری؟)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 144

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID