مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آینه میراث | سال:1390 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 49) | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:121

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

271

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: حواشی ملک الشعرای بهار بر دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی (عنوان عربی: تعلیقات ملک الشعراء بهار علی دیوان جمال الدین عبدالرزاق الإصفهانی)

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 121

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID