video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,501

دانلود:

469

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد مدل HELP در تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله مطالعه موردی: محل دفن سمنان

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 76

چکیده

 زمینه و هدف: به علت وجود پسماندهای جامد شهری تفکیک نشده در دفنگاه زباله, شیرابه دفنگاه زباله, ترکیبات سمی و فلزات سنگین زیادی دارد. بنابراین کنترل و تصفیه این نوع شیرابه ضروری است. جهت طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه مراکز دفن زباله, برآورد حجم و مشخصات کیفی شیرابه مورد نیاز است. به منظور برآورد حجم شیرابه تولیدی در مراکز دفن زباله از مدل ارزیابی هیدرولوژی مراکز دفن (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) که به اختصار HELP نامیده می شود, استفاده می گردد. برنامه HELP یک مدل هیدرولوژیک دو بعدی است که برای بررسی بیلان آب در دفنگاه زباله, سیستم های پوشش و سایر لایه های موجود در دفنگاه زباله استفاده می شود. در این مقاله برای تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله شهرستان سمنان پس از پایان عمر بهره برداری از دفنگاه زباله, از نرم افزار HELP استفاده شده است.روش بررسی: مدل HELP از اطلاعات هواشناسی, مشخصات خاک و پارامترهای طراحی, جهت تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله استفاده می کند. داده های هواسنجی مورد نیاز از ایستگاه سینوپتیک شهر سمنان و مشخصات خاک از آزمایش های مکانیک خاک صورت گرفته در منطقه به دست آمده است. هم چنین پارامترهای طراحی بر اساس طراحی صورت گرفته در دفنگاه زباله شهرستان سمنان است. این دفنگاه زباله برای پذیرش زباله شهرستان سمنان در 25 سال آینده طراحی شده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که بارندگی بیشترین تاثیر را در افزایش تولید شیرابه و تبخیر و تعرق بیشترین تاثیر را در کاهش تولید شیرابه در دفنگاه زباله سمنان دارد. در دفنگاه زباله سمنان 82% از بارش سالانه به علت تبخیر و تعرق به دفنگاه زباله وارد نمی شود. با توجه به خروجی مدلHELP , در دفنگاه زباله سمنان میانگین ارتفاع شیرابه بر روی لایه مانع 3 میلی متر و حداکثر ارتفاع شیرابه بر روی این لایه 36 میلی متر است.نتیجه گیری: دفنگاه زباله سمنان تحت شرایط حداقل استاندارد طراحی شده و علت ارتفاع کم شیرابه تولیدی, شرایط هواسنجی منطقه است. میزان بارندگی در منطقه احداث دفنگاه زباله کم و تبخیر و تعرق بالاست. علت تبخیر و تعرق بالا در منطقه دما و میزان تابش زیاد در محل احداث دفنگاه زباله سمنان است. تبخیر و تعرق بالا و ایجاد رواناب سطحی در سرپوش دفنگاه زباله سبب می شود, تنها حدود 14.2% از کل بارش در تشکیل شیرابه شرکت می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ذوقی، محمدجواد، و قویدل، آریامن. (1390). کاربرد مدل HELP در تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله مطالعه موردی: محل دفن سمنان. سلامت و محیط زیست، 4(1 (پی در پی 11))، 65-76. SID. https://sid.ir/paper/146153/fa

  Vancouver: کپی

  ذوقی محمدجواد، قویدل آریامن. کاربرد مدل HELP در تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله مطالعه موردی: محل دفن سمنان. سلامت و محیط زیست[Internet]. 1390؛4(1 (پی در پی 11)):65-76. Available from: https://sid.ir/paper/146153/fa

  IEEE: کپی

  محمدجواد ذوقی، و آریامن قویدل، “کاربرد مدل HELP در تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله مطالعه موردی: محل دفن سمنان،” سلامت و محیط زیست، vol. 4، no. 1 (پی در پی 11)، pp. 65–76، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/146153/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی