مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حکمت سینوی (مشکوه النور)
سال:1389 | دوره:14 | شماره:43
صفحه شروع:5 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

327

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

منطق سینوی، ابداعات و نوآوری ها

نویسنده

نبوی لطف اله

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 24

چکیده

 منطق ارسطویی (منطق حملی) از طریق ترجمه مستقیم و بی واسطه آثار ارسطو, و منطق رواقی - مگاری (منطق شرطی) با ترجمه غیرمستقیم و به واسطه برخی متون لاتینی جالینوس, اسکندر افرودیسی و بوئتیوس مربوط به نخستین سده های میلادی به جهان اسلام راه یافت. پس از دو قرن تلاش برای ترجمه, شرح, تقریر و تفهیم میراث منطقی یونانیان, با ظهور ابن سینا «دوره ابداع و نوآوری» فرا رسید. ابداعات منطقی و منطق های ابداعی ابن سینا, به ویژه دو نظریه «قیاس اقترانی شرطی» و «موجهات زمانی» که با تلاش های دویست ساله بعدی تا زمان خواجه نصیرالدین طوسی به کمال و استواری رسید, در سطحی است که این دوره از پژوهش های منطقی را می توان دوره «منطق سینوی» یا «منطق سینایی» نامید و بر اهمیت و استقلال آن در مقایسه با مکتب ارسطویی و مکتب رواقی - مگاری تاکید نمود.نگارنده در مقاله حاضر ضمن بیان اجمالی دو نظریه یاد شده, دلایل خود را در تثبیت و اثبات ایده «منطق سینوی» ارایه می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.