Start: 2/2/2023 11:32:36 AMEnd: 2/2/2023 11:32:37 AM >> 600

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین درجه حرارت مجاز حداکثر برای خشک کردن دانه های آفتابگردان و کلزا

نویسندگان

باقی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 96 | صفحه پایان 108

چکیده

 در این پژوهش تاثیر درجه حرارت خشک کن بر اسیدهای چرب آزاد شده و قوه نامیه دانه های آفتابگردان و کلزا مورد بررسی قرار گرفت. برای خشک کردن دانه ها حرارت های 35, 40, 45, 50, 55, 60 و 65 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و دانه ها تا 8% رطوبت (بر مبنای تر%Wb ) خشک شدند. آزمایش هایی که پس از خشک کردن با درجه حرارت های مختلف روی دانه های آفتابگردان به عمل آمد نشان داد که تا گرمای 60 درجه سانتی گراد مقدار اسیدهای چرب آزاد شده (FFA) کم تر از 2% است که این مقدار قابل قبول است ولی اسیدهای چرب آزاد شده برای درجه حرارت 65°C خشک کن به 2.5% رسید. نتایج به دست آمده پس از خشک کردن دانه های کلزا نشان دادند که هر چه درجه حرارت خشک کن افزایش یابد مقدار اسیدهای چرب آزاد شده کاهش پیدا می کند. تاثیر درجه حرارت برای جوانه زنی آفتابگردان و کلزا به این صورت است که با افزایش درجه حرارت خشک کن جوانه زنی کاهش پیدا می کند (آفتابگردان تا 41% و کلزا تا 30% قوه نامیه خود را از دست می دهند). از نتایج به دست آمده می توان پی برد که از نظر جوانه زنی درجه حرارت خشک کن را بیش ترین 40°C و از نظر تاثیر حرارت بر اسیدهای چرب آزاد شده دانه های آفتابگردان را می توان بیش ترین تا 60°C و کلزا را می توان با درجه حرارت های بیش تری خشک کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی