مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

265

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم افزار BMCS

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 248

چکیده

 فناوری شبیه سازی مدارهای آسیا از حدود 30 سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است و همچنان با توسعه مدل های ریاضی جدید که دستگاه های مختلف در مسیرهای فرآوری را شبیه سازی می کنند, کامل تر و توان مندتر می شود. اینک شبیه سازی و مدلسازی مدارهای فرآوری تا حدودی به راحتی قابل انجام است. برای شبیه سازی مدار خردایش فعلی کارخانه فسفات اسفوردی, ابتدا اقدام به اندازه گیری تابع شکست و انتخاب (در مقیاس آزمایشگاهی) نمونه خوراک ورودی به آسیای گلوله ای شد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی, حداکثر مقدار تابع انتخاب (میزان تمایل ذرات برای شکسته شدن), برای سایز 600 میکرون, برابر 0.011886 min-1 به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار NGOTC و زمان ماند اندازه گیری شده در آسیا (مقدار متوسط زمان ماند ذرات در آسیای گلوله ای) برابر 2.07 (حداکثر 20) دقیقه به دست آمد. مقدار تابع انتخاب ماده معدنی در مقیاس صنعتی مورد محاسبه قرار گرفت و تاثیر استفاده از گلوله با قطر های مختلف بر روی آن اندازه گیری شد. با انجام این بررسی ها مشخص شد که با استفاده از گلوله هایی با قطر 25 میلی متر, حداکثر تابع انتخاب برابر 2.5238 min-1 حاصل می گردد. در انتها نیز به کمک نرم افزار BMCS و با اطلاعات طراحی اولیه کارخانه و نیز نتایج به دست آمده از آزمایش ها, اقدام به شبیه سازی پارامترها (دانه بندی های خروجی, درصد جامد و غیره) و مقایسه نتایج حاصل از آنها گردید. مقایسه نتایج نشان داد که روند نمودارها در مدار واقعی و مدار شبیه سازی شده یکسان و تا حدودی به هم نزدیک هستند, که این موضوع نشان دهنده صحت شبیه سازی انجام شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.