مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم | سال:1387 | دوره:4 | شماره:14 | صفحه شروع:2 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

405

دانلود:

164

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سازگاری و وضعیت رویشی دو گونه پالونیا (Paulownia) در شرایط اقلیمی استان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 11

چکیده

 درختان شگفت انگیز پالونیا با رشدی بیش از 1.5 برابر صنوبرها, جایگاه ویژه ای در برنامه های زراعت چوب دارند به طوری که در زمین های دارای شرایط رشد مناسب, گونه های آن توان تولید چوب قابل توجهی دارند. کشور ما از نظر سهم سرانه جنگل و تولید چوب در ردیف کشورهای کم برخوردار از جنگل قرار دارد؛ توجه ویژه به کشت درختانی با رشد سریع و زود بازده از وظیفه های مهم است که با توجه به این مورد, سازگاری گونه های پالونیا در دستور کار تحقیق و بررسی قرار گرفت .با تهیه بذرها و تولید نهال برای دو گونه پائولونیا Paulownia tomentosa) و (P.fortunei نهال ها به تعداد 49 اصله در فاصله های 5´5 متر کشت شد. نتایج نشان داد که به دلیل هیدرومورفی بودن خاک و بالا بودن سطح سفره آب زیر زمینی و حساسیت گونه های این جنس به پدیده ماندابی, رشد نهال ها در سال اولیه خوب بوده و درصد زنده مانی نیز حدود 50 درصد بوده است. متاسفانه در سال های بعدی سازگاری گونه های مورد مطالعه به دلیل قرار گرفتن در زمین های بدون زهکشی با عدم موفقیت رو به رو شده است به طوری که درصد زنده مانی در سال اول برای دو گونه به ترتیب 47.7 و 46.3 درصد و در سال سوم نیز 11 و 24 درصد بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID