مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشکده فنی دانشگاه تهران | سال:1388 | دوره:43 | شماره:4 (پیاپی 122) ویژه مهندسی نقشه برداری | صفحه شروع:391 | صفحه پایان:404

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و بازشناسی خودکار تارگت های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه

صفحات

 صفحه شروع 391 | صفحه پایان 404

چکیده

 اگرچه امروزه قرائت خودکار نقاط عکسی در تصاویر فتوگرامتری بردکوتاه رقومی به امری معمول تبدیل شده است اما بازشناسی خودکار نقاط متناظر در اکثر موارد هنوز با نظارت عامل انسانی صورت می گیرد. در شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه و بخصوص در کاربردهای صنعتی, عواملی نظیر همگرایی تصاویر و درنتیجه عدم امکان برجسته بینی, تصویربرداری موضعی از اشیا بزرگ و پیچیده و شباهت کلی تارگت ها نسبت بهم, باعث شده است که اجرای فرآیند خودکار بازشناسی و تناظریابی تارگت ها, بسیار دشوار شود. هدف از این مقاله ارایه روشی خودکار برای قرائت شماره تارگت ها در تصاویر شبه دودویی می باشد. برای این منظور ابتدا کدهای مکانی متعامد برای تارگت های کددار طراحی شده و سپس بازشناسی خودکار تارگت ها به روشی معین انجام گرفته است. نتایج آزمون ها مبین صحت و پایداری بالای روش پیشنهادی, هنگام کار با تصاویر با کیفیت مطلوب است. بطوریکه در شرایط نامطلوب کیفی, روش پیشنهادی هنوز پایداری بالایی نسبت به اعوجاجات هندسی پرسپکتیو تصویر دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID