مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

725

دانلود:

251

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ذخایر ژنتیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مختلف در شرایط آب و هوایی استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 27

کلیدواژه

گل محمدی (.Rosa damascena Mill)Q3

چکیده

 در این بررسی عملکرد گل و اجزا آن و برخی از صفات مورفولوژیک در 35 ژنوتیپ گل محمدی تحت شرایط آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. اختلافات معنی داری (P<0.01) میان ژنوتیپ ها از نظر عملکرد گل در بوته, تعداد گل در متر مربع, وزن تر گل, قطر گل, وزن تر گل برگ, تعداد گل برگ, وزن خشک گل و برای دیگر صفات نظیر ارتفاع گیاه, قطر تاج پوشش, سطح برگچه, وزن خشک برگچه, وزن تر برگچه و نسبت سطح به وزن برگچه مشاهده گردید. صفت درصد ماده ی خشک گل اختلاف معنی داری (P<0.05) بین ژنوتیپ ها نشان داد. هم چنین هم بستگی مثبت و معنی داری (P<0.05) میان عملکرد گل در بوته با تعداد گل در بوته (r=0.97) و بین ارتفاع گیاه با قطر تاج پوشش (r=0.67) مشاهده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی های فوق نشان دهنده ی وجود تنوع در عملکرد گل و اجزا آن در میان ژنوتیپ های گل محمدی موجود در کشور بودند. میزان عملکردگل در بوته و تعداد گل در بوته که در این مطالعه هم بستگی مثبت و معنی داری با هم نشان دادند را می توان به عنوان صفات قابل توجه و با اهمیت در تعیین معیارهای ارزیابی و گزینش ژنوتیپ ها مورد استفاده قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کاظمی، مهدی، طبایی عقدایی، سیدرضا، شیخ الاسلامی، محمدعلی، و جعفری، علی اشرف. (1385). مطالعه ذخایر ژنتیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مختلف در شرایط آب و هوایی استان خوزستان. گیاه و زیست بوم، 2(8)، 1-27. SID. https://sid.ir/paper/145193/fa

  Vancouver: کپی

  کاظمی مهدی، طبایی عقدایی سیدرضا، شیخ الاسلامی محمدعلی، جعفری علی اشرف. مطالعه ذخایر ژنتیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مختلف در شرایط آب و هوایی استان خوزستان. گیاه و زیست بوم[Internet]. 1385؛2(8):1-27. Available from: https://sid.ir/paper/145193/fa

  IEEE: کپی

  مهدی کاظمی، سیدرضا طبایی عقدایی، محمدعلی شیخ الاسلامی، و علی اشرف جعفری، “مطالعه ذخایر ژنتیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مختلف در شرایط آب و هوایی استان خوزستان،” گیاه و زیست بوم، vol. 2، no. 8، pp. 1–27، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/145193/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی