مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

907

دانلود:

187

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روند تغییرات ماده خشک سیب زمینی در تداخل با علف های هرز

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 103

چکیده

 برای بررسی روند تغییرات ماده خشک و عملکرد سیب زمینی در شرایط تداخل با سلمه تره و تاج خروس, این آزمایش در بهار سال 1383 و 1384 به صورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کاملا تصادفی با 4 تکرار در منطقه فیروز کوه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت های اصلی), سه تراکم 2, 4 و 8 بوته علف هرز در هر متر ردیف کاشت (در کرت های فرعی) و سه زمان نسبی سبز شدن 4 و 8 روز قبل از کاشت سیب زمینی و همزمان با سبز شدن سیب زمینی در سال 1383 و همزمان با سیب زمینی, 2 و 4 هفته پس از سیب زمینی (در کرت های فرعی فرعی) در سال 1384 بودند. نتایج نشان داد که درصد ماده خشک تجمعی سیب زمینی در میانگین سه تراکم در تیمار سلمه تره و تاج خروس در سال دوم آزمایش به ترتیب 27.5 و 25.1 درصد کم تر از سال اول آزمایش بود. به طور میانگین تاج خروس در سال اول و دوم آزمایش در مقایسه با سلمه تره 33.8 و 38.1 درصد کاهش بیش تری در ماده خشک تجمعی سیب زمینی ایجاد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاج سیدهادی، سیدمحمدرضا، نورمحمدی، قربان، نصیری محلاتی، مهدی، رحیمیان، حمید، و زند، اسکندر. (1388). بررسی روند تغییرات ماده خشک سیب زمینی در تداخل با علف های هرز. گیاه و زیست بوم، 5(20)، 87-103. SID. https://sid.ir/paper/145189/fa

  Vancouver: کپی

  حاج سیدهادی سیدمحمدرضا، نورمحمدی قربان، نصیری محلاتی مهدی، رحیمیان حمید، زند اسکندر. بررسی روند تغییرات ماده خشک سیب زمینی در تداخل با علف های هرز. گیاه و زیست بوم[Internet]. 1388؛5(20):87-103. Available from: https://sid.ir/paper/145189/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمدرضا حاج سیدهادی، قربان نورمحمدی، مهدی نصیری محلاتی، حمید رحیمیان، و اسکندر زند، “بررسی روند تغییرات ماده خشک سیب زمینی در تداخل با علف های هرز،” گیاه و زیست بوم، vol. 5، no. 20، pp. 87–103، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/145189/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی