مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رشد فناوری
سال:1389 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:59 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

590

دانلود:

186

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مولفه های موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از سوی بنگاه های کوچک و متوسط در بخش کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 64

چکیده

 مطالعه حاضر از طریق بررسی عمیق کتابخانه ای, عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک به وسیله بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در بخش کشاورزی را با هدف بیان اهمیت این عوامل بررسی می کند. دستیابی به اهدافی همچون توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم, افزایش تولید و صادرات غیرنفتی, تقویت تحرک اقتصادی, تقویت کارآفرینی, اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی بیانگر نقش بنگاه های کوچک در توسعه بخش کشاورزی است. در حال حاضر بنگاه های کوچک نقش اساسی در توسعه شاخص های اقتصادی دارند و بنابراین بهره گیری از شیوه های نوین انجام فرایند تجارت همچون تجارت الکترونیکی نقش بسیار موثری در پیشرفت و موفقیت این بنگاه ها در بخش کشاورزی خواهد داشت. در این رابطه تجارت الکترونیک باعث توانا شدن تجارت محصولات کشاورزی خواهد شد و بیش از هر فناوری دیگری با آن مطابقت پیدا خواهد کرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد منافع زیادی از تجارت الکترونیک برای بنگاه های اقتصادی در شیوه های متنوعی چون تامین خدمات بهتر برای مصرف کنندگان, یافتن تامین کنندگان و مصرف کنندگان جدید و بهبود کارایی فرایند تجارت وجود دارد. عواملی چون سازگاری, مزیت نسبی و افزایش آگاهی نسبت به سوددهی تاثیر بسزایی در پذیرش تجارت الکترونیک دارد. بنگاه های کوچک مقیاس بایستی توجه بیشتری به کاربرد فناوری های تجارت الکترونیک همانند شبکه های ارتباطی داشته و اطمینان حاصل کنند شیوه های کاری و فرهنگ سازمانی آنان با تجارت الکترونیک سازگاری دارد. در بهره گیری از منافع این فناوری لازم میزان آگاهی در زمینه مزایای کاربرد تجارت الکترونیک به وسیله  SMEها در بخش کشاورزی را توسعه بخشید و این افزایش آگاهی را می توان از طریق برگزاری کارگاه ها, سمینارها و دوره های آموزشی ترویجی درباره تجارت الکترونیک به دست آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی