مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

344

دانلود:

178

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه عددی تغییر شکل قطره در میکروکانال تخت قیفی شکل

نویسندگان

کدیور عرفان

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 205

چکیده

 پیرو مطالعات تجربی انجام شده, در این مطالعه, تغییر شکل یک قطره که در حال شارش در شبکه میکروشاره تخت قیفی شکل است, به طور عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. شبکه میکروسیال مورد مطالعه, از دو قسمت کانال مستقیم و کانال بازشونده تخت قیفی شکل تشکیل شده است. در این مطالعه, از روش حل متوسط گیری عمقی به جای حل معادله ی استوکس سه بعدی, استفاده شده است. با استفاده از روش عنصر مرزی, معادله ی دارسی برای محاسبه فشار و سرعت در کانال میکروسیال دوبعدی به طور عددی حل شده است. شبیه سازی های عددی نشان می دهد, هنگامی که قطره وارد ناحیه کانال واگرا می گردد, به دلیل خطوط واگرا شکل جریان زمینه, به تدریج تغییر شکل پیدا می کند. نتایج نشان می دهد که بیشینه تغییر شکل قطره در ناحیه ی کانال قیفی شکل تخت به پارامترهای همانند عدد مویینگی, زاویه بازشدگی کانال و شعاع قطره وابسته است. برای اعتبار سنجی نتایج عددی, نتایج با داده های تجربی مقایسه شده است. مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی و عددی, نشان می دهد که سازگاری بسیار خوبی بین مقیاس عددی بیشینه تغییر شکل قطره و مقیاس آزمایشگاهی آن وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کدیور، عرفان. (1398). مطالعه عددی تغییر شکل قطره در میکروکانال تخت قیفی شکل. پژوهش فیزیک ایران، 19(1 )، 197-205. SID. https://sid.ir/paper/1450/fa

  Vancouver: کپی

  کدیور عرفان. مطالعه عددی تغییر شکل قطره در میکروکانال تخت قیفی شکل. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1398؛19(1 ):197-205. Available from: https://sid.ir/paper/1450/fa

  IEEE: کپی

  عرفان کدیور، “مطالعه عددی تغییر شکل قطره در میکروکانال تخت قیفی شکل،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 19، no. 1 ، pp. 197–205، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1450/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی