مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,114

دانلود:

1,341

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 44

چکیده

 امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش های آکادمیک در حوزه فناوری های برتر, شرکت های کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کنند, بنابراین پاسخ به این سوال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر رشد و موفقیت این شرکت ها با استفاده از یک مطالعه کیفی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه در تحقیق حاضر 20 نفر از مدیران عامل شرکت های موفق و برتر دانشگاهی و دانش بنیان مستقر در شهرک علم و تحقیقات اصفهان (شیخ بهایی) در 3سال اخیر هستند. مرور ادبیات, پژوهش های انجام گرفته و نتایج مصاحبه ها نشان دهنده 3تم اصلی است که عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان را در 3 سطح فردی, سازمانی و محیطی طبقه بندی می کند. براساس نتایج بررسی به نظر می رسد دولت و شرایط محیطی نقش مهم تری در ایجاد زمینه ای مناسب برای رشد و موفقیت این شرکت ها ایفا می کنند و با توجه به مصاحبه های صورت گرفته, از دید خبرگان این عامل نقش اصلی در موفقیت و دوام شرکت های زایشی و دانش بنیان دارد. در پایان مقاله براساس یافته ها, ضمن اشاره به برخی کاستی های موجود در زمینه فعالیت این شرکت ها و اهم تاکیدات خبرگان امر, برخی ملاحظات لازم جهت تقویت عوامل موثر نیز ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  تاری، مهدیه، مرادی، محمود، و ابراهیم پور، مصطفی. (1394). بررسی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان. رشد فناوری، 12(45)، 36-44. SID. https://sid.ir/paper/144832/fa

  Vancouver: کپی

  تاری مهدیه، مرادی محمود، ابراهیم پور مصطفی. بررسی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان. رشد فناوری[Internet]. 1394؛12(45):36-44. Available from: https://sid.ir/paper/144832/fa

  IEEE: کپی

  مهدیه تاری، محمود مرادی، و مصطفی ابراهیم پور، “بررسی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان،” رشد فناوری، vol. 12، no. 45، pp. 36–44، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/144832/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی