مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیماریهای پستان ایران | سال:1388 | دوره:2 | شماره:2 (5) | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان مطابقت گزارش های ماموگرافی و سونوگرافی با گزارش پاتولوژی در بیماری های بدخیم و خوش خیم پستان

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 32

چکیده

 مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایرانی است. میزان بروز سالیانه بیش از 7770 نفر می باشد. استفاده وسیع از ماموگرافی و سونوگرافی توانسته است با تشخیص زودرس سرطان پستان سبب افزایش بقاء بیماران شود. میزان حساسیت و ویژگی ماموگرافی و سونوگرافی در منابع و مطالعات مختلف متفاوت است. لذا, بر آن شدیم تا میزان مطابقت گزارش های سونوگرافی و ماموگرافی را با نتیجه پاتولوژی در بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان ارزیابی کنیم.روش بررسی: در این مطالعه 255 نفر زن مبتلا به توده پستان که در فاصله سال های 1384 تا 1388 به کلینیک بیماری های پستان مراجعه کردند, تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج شرح حال و معاینه بالینی, گزارش ماموگرافی و یا سونوگرافی و نتیجه پاتولوژی ثبت شد. نتایج به دست آمده در ماموگرافی و سونوگرافی با نتایج پاتولوژی (به عنوان استاندارد طلایی) مقایسه شد.یافته ها: در این مطالعه مبتنی بر شواهد, حساسیت ماموگرافی %73 و ویژگی آن %55.3 و میزان منفی کاذب ان %17.27 بود. حساسیت سونوگرافی %69 و ویژگی آن %50.7 و منفی کاذب آن %17.68بود. همچنین حساسیت سونوگرافی در تشخیص سرطان پستان ارتباط معنی داری با سن بیماران, سابقه شیردهی و بارداری داشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ماموگرافی و سونوگرافی و بالا بودن درصد موارد منفی کاذب آن توصیه می شود برای استاندارد کردن و ارتقا کیفیت این دو روش تشخیصی اقدام شود و قضاوت بالینی جراح بر اساس شرح حال و معاینه بالینی صحیح در کنار این روش های تشخیصی, اساس تشخیص و درمان بیماری های پستان قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID