video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,338

دانلود:

736

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی

صفحات

 صفحه شروع 275 | صفحه پایان 285

چکیده

 هدف این مقاله طراحی پایدار سازهای قدرت(PSS)  در سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد. در این مطالعه نقش مدل کردن ژنراتور و شبکه که تاثیر مستقیمی در طراحی PSS دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است. جهت این منظور مهمترین مدل های ژنراتور در یک سیستم قدرت چند ماشینه در شبکه قدرت بدون اتصال به شین بینهایت (MMPS) ونیز شبکه ای که به شین بینهایت متصل شده باشد (MMPSW) شبیه سازی شده اند و اثرات این مدل ها و شین بینهایت در شبکه در شرایط دینامیک سیستم مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصله برای انتخاب مدل مورد نظر و شبکه مورد نظر در طراحی PSS مورد بررسی قرارگرفته است. کنترل کننده PID جهت طراحی PSS مورد استفاده قرار گرفته است و پارامترهای این کنترل کننده در تعدادی از شرایط کاری مشخص  در یک سیستم قدرت چند ماشینه از روش جدید الگوریتم ژنتیک ساده(NSGA)  بدست آمده است. از روش شبکه های عصبی (ANN) جهت ارتباط و استفاده مناسب از پارامترهای بدست آمده از طریق GA در یک فضای کاری پیوسته و وسیع استفاده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بسمی، محمدرضا، و فینچ، جی.وی.. (1385). مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی. دانشکده فنی دانشگاه تهران، 40(3 (پیاپی 97) ویژه مهندسی برق)، 275-285. SID. https://sid.ir/paper/14459/fa

  Vancouver: کپی

  بسمی محمدرضا، فینچ جی.وی.. مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی. دانشکده فنی دانشگاه تهران[Internet]. 1385؛40(3 (پیاپی 97) ویژه مهندسی برق):275-285. Available from: https://sid.ir/paper/14459/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا بسمی، و جی.وی. فینچ، “مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی،” دانشکده فنی دانشگاه تهران، vol. 40، no. 3 (پیاپی 97) ویژه مهندسی برق، pp. 275–285، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/14459/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی