مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم توانبخشی
سال:1392 | دوره:9 | شماره:4
صفحه شروع:715 | صفحه پایان:725

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین سطح فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی با نیروی برشی قدامی زانو در حرکت پرش - فرود تک پا

صفحات

 صفحه شروع 715 | صفحه پایان 725

چکیده

 لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.