مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

706

دانلود:

274

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش بهره وری و عوامل موثر بر آن در کارخانه تخته خرده چوب اسالم طی سال های 1383 تا 1388

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 69

چکیده

 بهره وری و چگونگی افزایش بهره وری به طور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی از سالیان دور مورد توجه اندیشمندان بوده است. به طوری که سازمان بین المللی کار بهره وری را عبارت از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین, سرمایه, نیروی کار و مدیریت) تعریف می کند. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود. در این تحقیق بهره وری کل و بهره وری جزیی عوامل تولید در کارخانه تخته خرده چوب اسالم با استفاده از روش شاخص و طی سال های 1383 تا 1388 اندازه گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با فرض نمودن سال 1383 به عنوان سال مبنا, بهره وری کل این کارخانه تا سال 1385 روندی کاهشی داشت اما از سال 1386 تا 1388 روندی افزایشی داشته است و در سال 1388 به حداکثر مقدار خود رسید. ضمن آن ازطریق آزمون های ضریب-همبستگی رگرسیون رابطه بین عوامل تولید و بهره وری کل در این واحد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مولفه های موثر بر بهره وری کل این کارخانه عبارتند از بهره وری مواد, بهره وری زمان و بهره وری کارکنان.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  امیری، سعید، حاجی نژاد، لیدا، و صفاری، محسن. (1391). سنجش بهره وری و عوامل موثر بر آن در کارخانه تخته خرده چوب اسالم طی سال های 1383 تا 1388. علوم و فنون منابع طبیعی، 7(1)، 57-69. SID. https://sid.ir/paper/143844/fa

  Vancouver: کپی

  امیری سعید، حاجی نژاد لیدا، صفاری محسن. سنجش بهره وری و عوامل موثر بر آن در کارخانه تخته خرده چوب اسالم طی سال های 1383 تا 1388. علوم و فنون منابع طبیعی[Internet]. 1391؛7(1):57-69. Available from: https://sid.ir/paper/143844/fa

  IEEE: کپی

  سعید امیری، لیدا حاجی نژاد، و محسن صفاری، “سنجش بهره وری و عوامل موثر بر آن در کارخانه تخته خرده چوب اسالم طی سال های 1383 تا 1388،” علوم و فنون منابع طبیعی، vol. 7، no. 1، pp. 57–69، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/143844/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی