مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نگره
سال:1393 | دوره:9 | شماره:32
صفحه شروع:38 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

407

دانلود:

440

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقوش کاشی های زرین فام آوه از دوره ایلخانیان

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 53

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی