video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,099

دانلود:

391

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR)

صفحات

 صفحه شروع 204 | صفحه پایان 217

چکیده

 هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی با کد 4 رقمی ایران می باشد. مهمترین نظریه در این خصوص نظریه شومپیتر است که رابطه بین این دو متغیر را غیر خطی و به صورت U معکوس در نظر می گیرد. این مقاله به آزمون فرضیه شومپیتر در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران می پردازد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر تولید کننده محصولات غذایی و آشامیدنی با کد چهار رقمی, طی سالهای 1374 - 1388 و رویکرد غیرخطی استفاده شده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور, مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق مشوقهای مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی مواد غذایی و اشامیدنی و دارای واحدهای R&D, افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی غذایی و آشامیدنی, اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای R&D در بنگاه های فعال در صنایع غذایی و اشامیدنی کشور, معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی غذایی و آشامیدنی و ...) زمینه افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اصغرپور، ح.، و فلاحی، ف.، و دهقانی، ع. (1391). تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR). اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), 26(3), 204-217. https://sid.ir/paper/142029/fa

  Vancouver: کپی

  اصغرپور حسین، فلاحی فیروز، دهقانی علی. تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR). اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2023January30];26(3):204-217. Available from: https://sid.ir/paper/142029/fa

  IEEE: کپی

  اصغرپور، ح.، فلاحی، ف.، دهقانی، ع.، 1391. تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR). اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(3), pp.204-217. Available: https://sid.ir/paper/142029/fa.