video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

638

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود

صفحات

 صفحه شروع 759 | صفحه پایان 775

چکیده

 چند روش تخمین خسارت سازه های خرپایی مورد بحث قرار می گیرد. نویسندگان با گسترش یکی از این فنها, آن را مناسب ارزیابی خرپاها با داده های تغییرمکان و نیز کرنش می کنند. این داده ها می توانند به صورت تحلیلی و یا تجربی وارد تحلیل شوند. همچنین, این شیوه توانایی به کارگیری زیر سازه ها را دارد. باید افزود, هنگامی که خسارت در قسمت محدودی از خرپا وارد شود یا بخش مشخصی از سازه در اختیار نباشد و یا وسیله های اندازه گیری به میزان کافی در دسترس قرار نگیرد, می توان از زیرسازه ها بهره جست. نویسندگان, برنامه های رایانه ای برای این شیوه تحلیل نوشته اند و تواناییهای آن را با انجام تحلیلهای تخمین خسارت خرپاهای مستوی مشخص نموده اند. نتیجه های بدست آمده به نظر خوانندگان می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی پژند، محمد، و سالیانی، مهدی. (1383). ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود. دانشکده فنی دانشگاه تهران، 38(6 (پیاپی 88))، 759-775. SID. https://sid.ir/paper/14175/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی پژند محمد، سالیانی مهدی. ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود. دانشکده فنی دانشگاه تهران[Internet]. 1383؛38(6 (پیاپی 88)):759-775. Available from: https://sid.ir/paper/14175/fa

  IEEE: کپی

  محمد رضایی پژند، و مهدی سالیانی، “ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود،” دانشکده فنی دانشگاه تهران، vol. 38، no. 6 (پیاپی 88)، pp. 759–775، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/14175/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی