مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) | سال:1392 | دوره:27 | شماره:2 | صفحه شروع:422 | صفحه پایان:431

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

138

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 422 | صفحه پایان 431

چکیده

 محدودیت منابع آب, افزایش جمعیت, حجم بالای فاضلاب تولیدی و لزوم دفع مناسب آن, ضرورت استفاده مجدد از فاضلاب را افزایش داده است. تغذیه مصنوعی با استفاده از فاضلاب یکی از مهم ترین روش ها در استفاده مجدد از این منبع با ارزش می باشد. تحقیق حاضر در راستای لزوم بهره برداری بهینه از سیستم تغذیه مصنوعی به انجام رسید. به منظور شبیه سازی فیزیکی شرایط حوضچه های تغذیه مصنوعی, از ستون های استوانه ای شکل PVC به قطر 30 سانتی متر و ارتفاع 250 سانتی متر استفاده گردید. ستون ها از خاک لوم شنی پر شد و از فاضلاب تصفیه شده شهری منطقه ماهدشت در استان البرز استفاده گردید. دو راهبرد استفاده از پوشش ژئوتکستایل و پوشش بقایای مصالح ساختمانی درشت دانه بر روی سطح خاک و یک خاک بدون پوشش, با رویکرد بهبود وضعیت نفوذ پساب به خاک در شرایط غرقاب دائم مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر BOD5,COD , کلیفرم, کلیفرم مدفوعی, نیترات و فسفر پساب ورودی و خروجی از ستون ها اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده حاکی از کارایی بالای ستون خاک با پوشش ژئوتکستایل, در حذف مقادیر BOD5,COD , کلیفرم, کلیفرم مدفوعی و فسفر با میانگین 84.7, 77, 99.5, 99.7 و 79.9 درصد و کارایی پایین همه ستون ها در حذف نیترات می باشد. استفاده از پوشش ژئوتکستایل و مصالح ساختمانی علاوه بر کاهش انتقال آلاینده ها, به پایداری سیستم خاک به عنوان فیلتر نیز کمک می کند. همچنین با توجه به ارزان بودن و سهولت در تهیه آن ها, امکان تعویض و یا اصلاح این مواد, جهت بهبود وضعیت نفوذ خاک وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID