video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

756

دانلود:

207

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی

صفحات

 صفحه شروع 1095 | صفحه پایان 1105

چکیده

 درگذر جریان از رژیم فوق بحرانی به زیر بحرانی که معمولا با تشکیل پرش هیدرولیکی همراه است میزان قابل ملاحظه ای از انرژی آب مستهلک می گردد. یکی از راه هایی که می تواند باعث افزایش افت انرژی در پرش هیدرولیکی شود, ایجاد زبری در کف حوضچه آرامش می باشد. از طرفی در پایین دست رمپ ها و شوت های سنگی پرش هیدرولیکی روی بستر زبر با افت زیاد انرژی می تواند رخ دهد. این سازه ها با توجه به اثرات زیست محیطی کم امروزه مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه ازاین رو در این تحقیق اثرات زبری بر مشخصات پرش مورد بررسی قرار گرفت و روابطی برای تخمین برخی پارامترها استخراج گردید. در این پژوهش خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی بسترهای زبر درشت دانه با زبری های یکنواخت در فلوم مستطیلی افقی به عرض 30 سانتیمتر, طول 11 متر, ارتفاع 80 سانتیمتر, نرخ جریان از 3.5 تا l/s 29 و اعداد فرود بین 2.46 تا 17.7 انجام گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عمق مزدوج پرش بر روی سطوح زبر نسبت به سطوح صاف کاهش یافته و طول پرش نیز نسبت به بستر صاف بین 2.58 تا47  درصد کاهش دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فغفورمغربی، محمود، و میرزنده دل، بهجت. (1394). تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 29(5)، 1095-1105. SID. https://sid.ir/paper/141448/fa

  Vancouver: کپی

  فغفورمغربی محمود، میرزنده دل بهجت. تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)[Internet]. 1394؛29(5):1095-1105. Available from: https://sid.ir/paper/141448/fa

  IEEE: کپی

  محمود فغفورمغربی، و بهجت میرزنده دل، “تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی،” آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، vol. 29، no. 5، pp. 1095–1105، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/141448/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی