Start: 2/6/2023 1:42:27 PMEnd: 2/6/2023 1:42:28 PM >> 923

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,955

دانلود:

550

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گاو، مسخ مقایسه شیوه پردازش شخصیت در گاو ساعدی و مسخ کافکا

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 156

چکیده

 «گاو», اثر غلامحسین ساعدی و «مسخ», نوشته فرانتس کافکا از جمله آثار داستانی کوتاه معاصر به شمار می روند که دارای ژرف ساختی کاملا شبیه به یکدیگرند. این دو اثر در واقع بیانی اکسپرسیونیستی از جامعه عصر ساعدی و کافکاست که می کوشد با رویکردی جادویی, رئالیسم ترس و خفقان و استبداد حاکم بر ایران بعد از کودتای 28 مرداد و پراگ 1900 را به تصویر کشد. این دو اثر, با وجود داشتن ژرف ساخت یکسان, در حوزه شیوه شخصیت پردازی, کاملا با یکدیگر متفاوت اند, کاربرد گفتگو در مقایسه با سایر شگردهای پردازش شخصیت, بسامدی بسیار اندک در این مسخ دارد و در مقابل, توصیف با دامنه کاربرد وسیع, منطق حاکم بر شیوه شخصیت پردازی آن به شمار می رود.«مسخ» به عنوان یکی از آثار برجسته ادبیات جهان, مورد توجه بسیاری از ناقدان و نویسندگان از جمله ولادیمیر ناباکوف قرار گرفته است. درباره «گاو» اثر ساعدی نیز بسیاری سخن گفته اند اما در هیچ یک از آثار مذکور, به طور مبسوط به بررسی شگردهای شخصیت پردازی در داستان کوتاه «گاو» و مقایسه آن با «مسخ» کافکا پرداخته نشده است؛ از این روی, در پژوهش حاضر عوامل موثر در پردازش شخصیت در دو اثر داستانی «گاو» و «مسخ» مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی