مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زبان و ادب فارسی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز) | سال:1389 | دوره:53 | شماره:215 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«پری مار» (بازیابی یک اسطوره در ابیاتی از سنایی و خاقانی)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 64

چکیده

 ترکیب «پری مار» در ادبیات منظوم فارسی, برای اولین بار در «حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة» سنایی غزنوی دیده می شود و بعد از وی, این ترکیب را فقط خاقانی شروانی به کار برده است. در متون منظوم دیگر, اثر و نشانی از آن نیست. در ادبیات منثور فارسی نیز, این ترکیب به صورت «مارپری» در «داراب نامه» طرسوسی آمده است. با بررسی این ترکیب, می توان به همانندی های آن با اسطوره «گرگن مدوزا» از اساطیر کهن یونان و «دهاک» (= ضحاک) اسطوره ایرانی دست یافت. نوشته حاضر در حد توان در روشنگری این مساله کوشیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID